Fiskars kisasäännöt

Järjestäjä

Kilpailun järjestäjä on Fiskars Finland Oy Ab (Hämeentie 135, 00560 HELSINKI). Myöhemmin ”Järjestäjä”.

Osallistumisoikeus

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus.

Kilpailuun eivät voi osallistua Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät, heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, muiden tämän arvonnan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Kilpailuaika ja arvontaan osallistuminen

Kilpailuaika on 4.1.-14.1.2017 Tämän jälkeen tulleita osallistumisia ei enää oteta huomioon.

Kilpailuun voit osallistua kommentoimalla Fiskarsin Facebook -päivitystä. Fiskars valitsee kilpailun voittajat arpomalla.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle ajallisesti ja käyttötavoiltaan rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja peruuttamattoman oikeuden hyödyntää ja julkaista jakelukanavasta riippumatta tämän toimittamaa materiaalia sekä oikeuden muunnella näitä ja luovuttaa sanotut oikeutensa kokonaan tai osittain eteenpäin. Osallistuja vakuuttaa, että hänellä on toimittamaansa aineistoon kilpailuun osallistumiseksi ja edellä kuvatun käyttöoikeuden myöntämiseksi tarvittavat oikeudet ja ettei sanottu aineisto loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia.

Palkinnot

Palkintona arvotaan SnowXpert lumentyönnin ja -lumilapio. Arvomme yhden palkinnon. Palkinnon arvo (svh.) 69,80 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi hyödykkeiksi. Arvonta suoritetaan kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken 16.1.2017.

Palkintojen luovutus

Järjestäjä ilmoittaa palkintojen voitoista arvonnan voittajille henkilökohtaisesti sekä Facebook -päivityksessä 17.1.2017. mennessä. Palkinto toimitetaan postitse voittajan yksityisviestillä ilmoittamaan osoitteeseen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden päättää, missä, milloin ja miten palkintojen luovutus tapahtuu. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tavaraan.

Lunastamaton palkinto arvotaan muiden arvontaan osallistuneiden kesken viimeistään 30.1.2017.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen.

Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

Osallistujien henkilötietojen käyttö

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjälle luvan, mikäli hän voittaa jonkun jaossa olevan palkinnon, ilman erillistä korvausta tai suostumusta käyttää ja julkaista tämän nimen ja mahdollisen kuvan sekä asuinpaikkakunnan Järjestäjän hallinnoimilla verkkosivuilla, kampanjasivuilla tai muussa materiaalissa (ml. tiedotus- ja markkinointiaineisto).

Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään kilpailun ja arvonnan toteuttamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajille.

Muuta

Osallistuja tiedostaa, ettei kilpailu ole millään tavoin Facebookin sponsoroima, tukema tai hallinnoima eikä sitä järjestetä yhteistyössä Facebookin kanssa, ja vapauttaa Facebookin kaikesta vahingonkorvaus- ja muusta vastuusta kilpailuun liittyen. Kaikki osallistujan antamat tiedot annetaan suoraan Järjestäjälle, ei Facebookille.

Osallistumalla kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjällä on oikeus hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Fiskarsiin:  fiskars.suomi@fiskars.com

Takaisin Fiskarsin Facebook -sivulle pääset tästä: https://www.facebook.com/fiskarssuomi